NIEUWBOUWRAALTE UPDATE

Foto reportage serie ontwikkeling bedrijventerrein De Zegge IIV. Foto serie 2019 zal binnenkort worden geplaatst.

Stöppelkaters

Bouw nieuwe onderkomen Stöppelhaene op het v.m. MBI terrein

Laatste update 8 april 2019

VERNIEUWBOUW DE WERFHORST

Laatste update 8 april 2019

Nieuwbouw Kindcentrum De Korenbloem Raalte

Laatste update 29 maart 2019

Nieuwbouw Kindcentrum De Korenbloem Raalte

Laatste update 28 maart 2019

FOTO EN VIDEO REPORTAGES

Eindadvies woningbouw in Heino naar gemeenteraad

HEINO - Samen met een kopgroep uit Heino heeft de gemeente Raalte gekeken naar geschikte nieuwe woningbouwlocaties in het dorp. Het opgestelde eindadvies is door het college overgenomen en aangeboden aan de gemeenteraad.
 
De raad bepaalt welke locaties daadwerkelijk uitgewerkt kunnen worden voor woningbouw. De gemeente verwacht dat dit in mei gebeurt. Voor alle locaties geldt dat er nog ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden met een verdere uitwerking en onderbouwing van de plannen.
 
Vanaf dinsdag 16 april kunnen belangstellenden voor een kavel of woning in Heino zich registreren. De gemeente stelt hiervoor een belangstellendenregistratie open. Registeren kan vanaf 16 april via www.raalte.nl/woningbouw-heino.
 
 
Bron: Salland Centraal / 11-4-2019

Stöppelkaters

Foto: 19-3-2019 Bouw nieuwe onderkomen Stöppelhaene op het v.m. MBI terrein

De Zegge 7

Foto: 21-3-2019 Aanleg randweg. Deze randweg sluit aan op de Overkampsweg en Heesweg.

Website: www.dezegge7.nl

‘t Natuurlijk Huus viert tienjarig bestaan

RAALTE - Tien jaar geleden betrokken Agnes Heethaar en Harrie Kiekebosch ‘t Natuurlijk Huus in Raalte. Het doel was toen voorbeeld te zijn in zo natuurlijk mogelijk bouwen en inrichten van een huis. Na tien jaar is ‘t Natuurlijk Huus naar eigen zeggen uitgegroeid tot een breed inspiratieplek voor natuurlijk wonen en leven.
 
 
Bron: Salland Centraal / 25-3-2019

Rohda Raalte blij met start vernieuwbouw

RAALTE – Het heeft misschien allemaal wat langer geduurd dat verwacht, maar voorzitter Han Reinders van Rohda-Raalte is toch een tevreden man. Tijdens een extra ledenvergadering hebben de leden onlangs unaniem ingestemd met een drastische verbouwing van het clubhuis op sportpark Tijenraan. Die begint waarschijnlijk in oktober of november al. Eind 2017 werden de vernieuwbouwplannen aangekondigd.
 
 
Bron: Salland Centraal / 25-3-2019

Leden Rohda Raalte akkoord met vernieuwbouwplannen

Tijdens een goed bezochte extra ledenvergadering op maandag 18 maart 2019 hebben de leden van Rohda Raalte unaniem ingestemd met de door het bestuur gepresenteerde verbouwplannen. Door het akkoord van de leden, kunnen de plannen worden uitgevoerd en kunnen de leden uitkijken naar een geheel vernieuwd clubhuis.

Binnen Rohda Raalte wordt al geruime periode over de vernieuwing van de accommodatie gesproken. Om de vernieuwing financieel verantwoord te houden, is gekozen voor ‘vernieuwbouw’, oftewel vernieuwing van het bestaande gebouw. De vernieuwing van de accommodatie zal in fases worden uitgevoerd. De eerste stap is de vernieuwbouw van het clubhuis. Nadat de werkzaamheden rondom het clubhuis zijn afgerond, zullen de kleedkamers gefaseerd worden vernieuwd.

Het huidige clubhuis van Rohda Raalte zal door de verbouwing volledig in een eigentijds jasje worden gestoken. Zo wordt niet alleen de keuken vernieuwd, maar wordt ook veel aandacht geschonken aan het interieur en de functionaliteit van het clubhuis. De verbouwing van het clubhuis brengt de nodige kosten met zich mee. Door het verkrijgen van een lening van SVN waarvoor de gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sport garant staan, kan met de uitvoering van de plannen worden gestart. De lening is echter niet voldoende om de volledige verbouwing te realiseren. De inzet van clubmensen en sponsoren heeft hier al bij geholpen en is ook zeker in de toekomst nog nodig.

Rohda Raalte verwacht dat er omstreeks oktober / november 2019 met de verbouwing zal worden gestart. Rohda Raalte verwacht niet dat de leden of bezoekers ernstige hinder van de verbouwing zullen ondervinden. Het sportpark blijft tijdens de verbouwing geopend en indien nodig zullen voorzieningen worden getroffen.

 

www.salland1.nl/leden-rohda-raalte-akkoord-met-vernieuwbouwplannen

 

Bron: Salland1 / 20-3-2019

Video's VTV SALLANDIA

Nieuwbouw Raalte - Video: VTV Sallandia

VTV SALLANDIA WEBSITES